Warmtebronnen

Verticale captatie

Gesloten PE-wisselaars worden ingeboord 50 tot 150m diep onder de grond.De milieuvriendelijke antigel in de buizen onttrekt de vrij constante warmte van de aardkorst.

Deze warmte wordt via de warmtepomp “opgepompt” tot een bruikbare temperatuur voor de verwarming van de woning en sanitair warm water.(50-55°C)

 • Goed rendement
 • Bijna overal toepasbaar
 • Beperkte plaats nodig
 • Groot passief koelvermogen
 • Meldingsplicht / soms vergunningsplicht
 • Hogere kostprijs boring

Horizontale captatie

De opgeslagen zonne-energie in de bovenste grondlagen wordt benut door de warmtepomp. In de tuin komen op 1 tot 2 m diepte meerdere pe-buisjes te liggen die gevuld worden met een milieuvriendelijke antigel. De warmte op die diepte schommelt tussen 17°C in de zomer en 4°C in de winter. Voor een goed rendement moet de oppervlakte buiten ongeveer even groot zijn als de verwarmde oppervlakte binnen.

 • Goed jaarrendement bij groot captatienet
 • Lagere installatiekost
 • Geen vergunningsplicht
 • Groot oppervlakte nodig
 • Geen bomen planten op net
 • Kleiner passief koelvermogen

Oppervlaktewater als warmtebron

Water wordt opgepompt uit een bron en terug geïnjecteerd in de grond op dezelfde diepte. De warmte (12°C) wordt onttrokken via de warmtepomp voor de woningverwarming en aanmaak sanitair warm water (50-55°C).

 • Constant rendement
 • Zeer grote vermogens mogelijk
 • Water is soms bruikbaar voor tuin of woning
 • Niet overal toepasbaar
 • Vergunningsplichtig
 • Hogere kostprijs boring
 • Onderhoud mogelijk op put en retourput

Vijver warmtepompen

Vijverwater van 4°C zakt naar de bodem en zorgt voor een constante toevoer van warmte. In de vijver komt een gesloten buizennet te liggen gevuld met een milieuvriendelijke antigel.

 • Lage installatiekost
 • Goed jaarrendement
 • Grote vijver nodig op eigendom bouwheer
 • Weinig toepasbaar in België

Lucht warmtepompen

Een luchtwarmtepomp onttrekt de warmte aan de omgevingslucht via een buitenunit. Zelfs bij buitentemperaturen tot -20°C haal je nog energie uit de lucht.

 • Geringe installatiekost
 • Aanvaardbaar gemiddeld jaarrendement
 • Geen grondwerken nodig
 • Geen vergunningsplicht
 • Ideaal voor zwembadverwarming in zomer
 • Geen koeling mogelijk
 • Slechter jaarrendement bij strenge winters
 • Bijverwarming (elektrisch) noodzakelijk bij lage buitentemperaturen
 • Buitenunit is zichtbaar